در آکادمی ریتم آوا انواع مباحث اولیه موسیقی به علاوه انواع سازها بصورت آنلاین آموزش داده می شود.

رایگان!

بسته آموزش پیشرفته ویولن

بدون امتیاز 0 رای
285,000 تومان

در این دوره آموزشی شما با ساختار کلی ساز دف ، ارزش زمانی نت ها و نحوه ضربه زدن ، شناخت تم ، بک ، چپ و تکنیک ها و فیگورهای ریتمیک مناسب برای ساز دف آشنا می شوید.

285,000 تومان

بسته آموزش متوسطه ویولن

بدون امتیاز 0 رای
400,000 تومان

در این دوره آموزشی شما با ساختار کلی ساز دف ، ارزش زمانی نت ها و نحوه ضربه زدن ، شناخت تم ، بک ، چپ و تکنیک ها و فیگورهای ریتمیک مناسب برای ساز دف آشنا می شوید.

400,000 تومان

بسته آموزش مقدماتی ویولن

بدون امتیاز 0 رای
400,000 تومان

در این دوره آموزشی شما با ساختار کلی ساز دف ، ارزش زمانی نت ها و نحوه ضربه زدن ، شناخت تم ، بک ، چپ و تکنیک ها و فیگورهای ریتمیک مناسب برای ساز دف آشنا می شوید.

400,000 تومان
دوره انلاین اموزش مقدماتی دف
14%
تخفیف

بسته آموزش مقدماتی دف

بدون امتیاز 0 رای
480,000 تومان

در این دوره آموزشی شما با ساختار کلی ساز دف ، ارزش زمانی نت ها و نحوه ضربه زدن ، شناخت تم ، بک ، چپ و تکنیک ها و فیگورهای ریتمیک مناسب برای ساز دف آشنا می شوید.

480,000 تومان

بسته آموزش تئوری موسیقی کاربردی

بدون امتیاز 0 رای
125,000 تومان

در این دوره که بصورت کامل تهیه شده است با مفاهیماساسی و مهم  اسامی نت ها ، ریتم ، گام ، فاصله و آکورد آشنا می شوید

125,000 تومان