استاد آنیتا عامری

کلاس آموزش پیانو

استاد سحر شاطری

کلاس آموزش سازهای کوبه ای و ارف و فلوت ریکوردز

استاد ابوذر کهن زاده

کلاس آموزش گیتار کلاسیک و پاپ

استاد مهرداد ناصحی

کلاس آموزش کمانچه و ویولن

استاد فردین کریم خاوری

کلاس آموزش سه تار و تار

استاد رضا تجریشی صادقی

کلاس آموزش پیانو و تئوری موسیقی

استاد هیوا رنجبر

کلاس آموزش دف،کاخن و هنگ درام

استاد علی ابراهیمی

کلاس آموزش تار و سه تار

استاد شبنم نوری

کلاس آموزش پیانو

استاد کوروش شاهانی

کلاس آموزش سنتور

استاد سیما هوشنگی

کلاس آموزش تنبک

استاد محمد راسخی پور

کلاس آموزش گیتار الکتریک

استاد کامران حمیده کردار

کلاس آموزش کیبورد و سازدهنی

استاد مسعود مقدم

کلاس آموزش ویولن

استاد حامی بذرافشان

کلاس آموزش سنتور