آموزش ثبت نام  در کلاس حضوری یا آنلاین

آموزش ارگ آنلاین | آموزش کیبورد آنلاین | کلاس آنلاین ارگ

بدون امتیاز 0 رای
400,000 تومان

کیبورد یا ارگ را از خانواده سازهای کلاویه ای میدانند،ساز ارگ بسیار پرطرفدار است و مخاطب های خاص و زیادی…

400,000 تومان

کلاس آنلاین فلوت ریکوردز

بدون امتیاز 0 رای
360,000 تومان
توجهاگر بصورت آنلاین شرکت کنید 5 جلسه(1 جلسه هدیه) آموزشی برگزار می شود ولی اگر بصورت حضوری شرکت کنید 4…
360,000 تومان

کلاس آنلاین تئوری موسیقی

توجهاگر بصورت آنلاین شرکت کنید 5 جلسه(1 جلسه هدیه) آموزشی برگزار می شود ولی اگر بصورت حضوری شرکت کنید 4…
440,000 تومان

کلاس آنلاین سلفژ

بدون امتیاز 0 رای
360,000 تومان
توجهاگر بصورت آنلاین شرکت کنید 5 جلسه(1 جلسه هدیه) آموزشی برگزار می شود ولی اگر بصورت حضوری شرکت کنید 4…
360,000 تومان

کلاس آنلاین کمانچه

بدون امتیاز 0 رای
360,000 تومان
توجهاگر بصورت آنلاین شرکت کنید 5 جلسه(1 جلسه هدیه) آموزشی برگزار می شود ولی اگر بصورت حضوری شرکت کنید 4…
360,000 تومان

کلاس آنلاین تار

بدون امتیاز 0 رای
420,000 تومان
توجهاگر بصورت آنلاین شرکت کنید 5 جلسه(1 جلسه هدیه) آموزشی برگزار می شود ولی اگر بصورت حضوری شرکت کنید 4…
420,000 تومان

کلاس آنلاین درامز

بدون امتیاز 0 رای
400,000 تومان
توجهاگر بصورت آنلاین شرکت کنید 5 جلسه(1 جلسه هدیه) آموزشی برگزار می شود ولی اگر بصورت حضوری شرکت کنید 4…
400,000 تومان

کلاس آنلاین گیتار الکتریک

توجهاگر بصورت آنلاین شرکت کنید 5 جلسه(1 جلسه هدیه) آموزشی برگزار می شود ولی اگر بصورت حضوری شرکت کنید 4…
400,000 تومان